0 Shares 692 Views

Toyota và Mercedes vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2016

Jan 08, 2017
0 693

Interbrand ước tính giá trị của thương hiệu mang biểu tượng Apple là 178 tỷ đô, vượt xa giá trị của thương hiệu của Google đến 40 tỷ đô.

Để tính giá trị thương hiệu, Interbrand đã đưa vào các khoản bao gồm lợi nhuận tài chính, vai trò của thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng và sức mạnh của thương hiệu để tạo ra lòng trung thành từ phía khách hàng.

Theo Tinh tế

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Most from this category